Gehituren Adierazpena: 2021eko Latorrizko Gehitu Saria 1990ko maiatzaren 17an, gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuen homosexualitatea MOEk. Urte batzuk geroago, gauza bera egin zuen transexualitatearekin. Hori dela eta, homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako nazioarteko egun izendatu…