Gehitu, Euskadiko Gai, lesbiana, bisexual eta transexualen Elkarteak, ekainaren 28an LGTBIren harrotasun eguna ospatzen delako, LGTB adierazpen fobikoak egiteagatik nabarmendu den pertsonari edo erakundeari ematen zaion GEHITU LATORRI saria honi ematea erabaki du:

 

FERNANDO SAVATER

FILOSOFO ETA IDAZLEari

 

sexu bereko bi pertsonaren arteko batasun zibilari dagokion “ezkontza” hitza erabiltzearen aurka egin dituen adierazpenengatik, hitz hori sexu desberdineko bikote batek osatutako familiarentzat bakarrik erabiltzen da(1), eta familia homoparentalari buruz behin eta berriro egin dituen aipamenengatik, horietan adieraziz(2) :

 (…) Aita eta ama izatea bi aita edo bi ama izatearen pareko dela esatea lelokeria bat da (…)

(…) diskriminatzailea da benetan jaio berriarentzat, umezurtz programatua eta giza baldintzari dagokion filiazio bi lerroetako bat kendutakoa delako (…) epaile batek onartu dezakeena da baina ez gogoeta etikoak, izan ere, hirugarren bati bere abentura pertsonalaren funtsezko zati bat lapurtzen dio (…)

 

Gehituren ustez baieztapen horiek irudikapen kolektiboan inolako funtsik ez duten aurreiritziak bultzatzen dituzte subjektibotasun propioan bakarrik eta bereziki oinarrituz.  Gogorarazi nahi dut, gainera, ikerketa ugari egin ondoren argi eta garbi ikusi dela familia batek duen kalitate maila ez duela hori osatzen duten lagunen generoak baldintzatzen, baina bai familia horretako kideen arteko loturen ezaugarriek.

                                                                                  

GEHITU

(1) El País 27/06/2005                                                                                 

(2) ”Discriminar”, El País 12/12/2015

————————————————————————————————————–

 

Gehitu, Asociación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de Euskadi, con motivo de la celebración del 28J, día del orgullo LGTBI, ha decidido otorgar el premio  GEHITU DE HOJALATA, reconocimiento otorgado a aquella persona o institución que se haya destacado por sus declaraciones LGTB-fóbicas, a

 

FERNANDO SAVATER

FILÓSOFO Y ESCRITOR

 

por sus declaraciones contrarias a la utilización del término “matrimonio” referido a la unión civil de dos personas del mismo sexo, denominación que tan sólo concibe para la familia formada por una pareja de distinto sexo (1), y por sus reiteradas alusiones a la familia homoparental en las que afirma (2) :

 (…) Decir que tener padre y madre puede ser sustituido por tener dos papás o dos mamás es una sandez (…)

(…) es realmente discriminatorio para el recién nacido, huérfano programado y privado de una de las dos líneas de filiación que pertenecen a la condición humana (…) puede ser aceptado por un juez pero no por la reflexión ética, ya que hurta a un tercero una parte esencial de su aventura personal (…)

 

Gehitu, considera que dichas afirmaciones alimentan prejuicios infundados en el imaginario colectivo basándose única y exclusivamente en la propia subjetividad.  Quiere recordar, además, que son numerosas las investigaciones que han dejado constancia de que la calidad de un marco familiar no está condicionada por el género de sus integrantes y sí por las características de los vínculos internos.

 

GEHITU

 

(1) El País 27/06/2005                                                                                 

(2) ”Discriminar”, El País 12/12/2015