Gehituren Emakumeen batzordeak abiatuko du apirilaren 25etik aurrera, Errealitate Lesbikoei buruzko film labur bat ekoizteko taillerra.

Edozeinek parte hartu dezake apirilak 25etik ekaina bukaerarte luzatuko den ikastaro honetan.

Hauk dira xehetasunak:

Informazio orokorra:

Edonork parte hartu dezake

Dinamizatzailea: Raquel García León. Eskarmentu handia du film laburren grabaketan eta gidoien idazketan.

Tailerraren helburuak: Errealitate lesbiko baikorra erakutsiko duen film labur baten ekoizpena. Istorioan beste aniztasun motak azaltzea ere kontuan hartuko ditugu (arraza, funtzionalitatea…)

Prezioa. 5 euro Gehituko eta hitzartutako elkarteen bazkideentzat. 15 euros gainontzekoentzat

Partaide kopurua: Gehienez 15 partaide. Lehentasun, izen ematearen ordenaren araberakoa izango da.

Parte hartzeko diru-sarrera bat egin beharko da 2095 5092 09 1062552053 kontuan apirilaren 12a baino lehen kontzeptuan “FILM LABURRA” + zure izen abizenak adieraziz edo egoitzan bertan izena emanez. Ziurtagiria info@gehitu.org kontura bidali beharko duzue zuen izen abizenak, adina eta zuen sexua adieraziz. 

Egutegia

  • Apirilaren 25etik Maiatzaren 30era 2 orduko 6 saio gidoia sortzeko, asteartetan, 19:00etatik 21:00etara.
  • Ekainak 6ean Grabaketa prestatzeko saio ba, 19:00etatik 21:00etara.
  • Ekainak 10-11 eta 17-18, grabaketa
  • Ekainak 13 eta 20, muntaia eta konponketak
  • Ekainetik abendura, hedapena

Tailerraren antolaketa. Zabaldu nahi diren ezagutza teknikoak

         1 Irudiak mugimenduan. Zinemagintzako lanbideak. Gidoioa: egoerak, pertsonaiak, elkarrizketak…Oinarrizko egiturak

         2 Zinemagintzarakon lengoaia: enkuadrea, konposaketa, argia, kolorea, mugimendua, musika, soinua…Kamara. Argiak eta itzalak. Argi artifiziala eta argi naturala

         3. Gidoi teknikoa eta storyboarda

         4. Soinua. Elkarrizketak, zaratak, musika. Soinu-grabaketarako praktikak. Wildtrack-ak eta giroak. Dekorazioa. Espazioen girotzea. Atrezzoa. Antzezleak. Zinemarako antzezlana.

         5. Grabaketaren prestaketa: lan-taldeak, eginkizunak eta antolaketa. Grabaketa-egitasmoa. Grabaketa: planoz-plano. Lan-metodologia. Klaqueta. Errepikapenak eta zuzenketak.

         6. Muntaia. Soinu eta irudien argitalpena. Erritmoa. Ordena. Iraupena. Transizioak. Ikuskatze-efektuak eta azken-ukituak

 


 

La comisión de la mujer de Gehitu pone en marcha a partir del 25 de abril un taller para la realización de un cortometraje sobre realidades lésbicas.

Puede participar cualquier persona interesada en este curso que durará desde el 25 de abril a finales de junio.

 

Información general 

A quién va dirigido: Cualquier persona interesada.

Dinamizadora: Raquel García León, con amplia experiencia en la elaboración de guiones y rodaje de cortometrajes.

Objetivos del taller: Elaborar un cortometraje que muestre una realidad lésbica de carácter positivo. Se promoverá incluir en la historia otros tipos de diversidad (racial, funcional, etc…)

Precio: 5 € personas socias de Gehitu y sus asociaciones conveniadas y 15 € para el resto.

Límite de personas participantes: 15 por riguroso orden de inscripción.

Fin del plazo de inscripción: 12 de abril.

Forma de inscripción y pago: Para formalizar la inscripción se podrá ingresar el importe según cada caso en la cuenta 2095 5092 09 1062552053 de Gehitu, haciendo constar en el concepto CORTO – nombre y apellidos o realizar el pago en mano en la sede. Una vez realizado el mismo se enviará el justificante escaneado a la dirección info@gehitu.org incluyendo nombre y apellidos, edad y sexo sentido.

 

Calendario:

  • Del 25 de abril al 30 de mayo – 6 sesiones de 2 h. de duración para crear el guión, los martes de 19:00 a 21:00 horas.
  • 6 de junio – 1 sesión de preparación de rodaje, de 19:00 a 21:00 horas.
  • 10-11/17-18 de junio – Rodaje 
  • 13 y 20 de junio – Montaje y arreglos. 
  • Segundo semestre: divulgación, distribución y exhibición.

Planificación del taller Conocimientos técnicos que se pretende transmitir:

1. La imagen en movimiento. Los oficios del cine. El guión. Situaciones, personajes, diálogos… Estructuras básicas.

2. El lenguaje cinematográfico: encuadre, composición, luz, color, movimientos, música, sonido… La cámara. Luces y sombras. Luz artificial y luz natural.

3. Guión técnico y storyboard.

4. El sonido. Diálogos, ruidos y música. Prácticas de grabación de sonido. Wildtracks y ambientes. El decorado. Ambientación de espacios. El atrezzo. Los actores. La interpretación en el cine.

5. Preparación del rodaje: equipos de trabajo, funciones y organización. El plan de rodaje. El rodaje: plano a plano. Metodología de trabajo. La claqueta. Repeticiones y correcciones.

6. El montaje: edición de imagen y sonido. Ritmo. Orden. Duración. Transiciones. Efectos visuales y retoques.