Gale-k (The global alliance for LGBT education) Gehitu bisitatu du

Martxoaren 14 eta 15ean Peter Dankmeijer EduDivers, Holandako LGTB hezkuntzetan aditua den zentroko zuzendaria da. Herbeheretan EduDiversfocusses-ek gobernu, institutu eta eskolekin batera laguntza ematen du ikastetxeetan LGTB pertsonen bizi kalitatea hobetzearren  eta diskriminazio eta heteronormatibitateari aurre egin ahal izateko kalitatezko politikak hobetzeko.  2004-2007 urteen bitartean Peter Dankmeijerrek GALE sortu zuen eta gaur egun, Gale laguntzen duen fundazioko zuzendari exekutiboa da. Horrela, Peter Dankmeijer, Gehituk Eusko Jaurlaritzarekin batera ematen dituen lehen eta bigarren hezku8ntzarako hezkuntza programetan intresatua egon da, hauei arreta berezia jarri dielarik. Hau horrela, Euskadin ematen ari garen hezkuntza programa,  eredugarri bihurtu dela Europako  elkarteentzat. Hortik Gehituk  genero eta aniztasunaren inklusiorako mundu mailako proiektu batean parte-hartzearen aukera sortu da.

http://www.lgbt-education.info/es/home

 

GALE (The global alliance for LGBT education) visita Gehitu

Los días 14 y 15 de marzo ha visitado nuestra sede Peter Dankmeijer, director de EduDivers, el Centro Experto holandés en temas de educación LGBT. En los Países Bajos, EduDiversfocusses en colaboración con el gobierno, los institutos y las propias escuelas da apoyo escolar para mejorar la calidad de vida de las personas LGBT en los centros educativos y para mejorar las políticas de calidad que combatan la discriminación y la heteronormatividad. Durante 2004-2007, Peter Dankmeijer creó GALE y actualmente es director ejecutivo de la fundación que apoya GALE. Así pues Peter Dankmeijer se ha interesado en los programas educativos, tanto de primaria, como de secundaría, que lleva a cabo Gehitu, junto con el Gobierno Vasco. Es así que el programa de educación LGBTI que se lleva a cabo en Euskadi se ha convertido en punto de mira y ejemplo para otras asociaciones Europeas. De ahí, que Gehitu pueda participar en el proyecto mundial para la inclusión  de la educación  en la diversidad y genero  en los currículos académicos nacionales.

http://www.lgbt-education.info/es/home