Lesbianak: ikusgai eta eskubidedun ekimenaren helburua zenbait politika abiaraztea da, lesbianen ikusgaitasuna sustatzeko eta haien berdintasuna eta diskriminazio eza bermatzeko. Aurrerago azalduko dugun moduan, emakume lesbianek ikusgaitasun urria dute oraindik ere jendartean, eta horrek zenbait diskriminazio eragiten ditu; hala bada, diskriminazio horien aurka egin nahi dugu ekimen honen bitartez. Egitasmoa bultzatzen duen erakundeak eta hona ekarri ditugun proposamenak hauspotzen ditugun erakundeok uste dugu talde politikoek badutela modua gizarte-aldaketa eragiteko, baldin eta beren agenda politikoetan beharrezko neurriak txertatzen badituzte lesbianismoaren ikusgaitasun ezari eta diskriminazioari aurre egiteko. Talde politikoei aurkezteko proposamenak dira hauek, eta euren konpromisoa lortu nahi dugu proposamenok beregana ditzaten eta hurrengo legealdian –2015. Urtearen amaieran egitekoak diren hauteskunde orokorren ondorengo lau urteetan–horiek aurrera eramaten lan egin dezaten, hori baita bideetako bat tratu-berdintasunera hurbiltzeko eta lesbianismoaren gutxiegiko ikusgaitasuna gainditzeko.

Informazio gehiago

Lesbianas visibles y con derechos es una iniciativa que tiene como objetivo la puesta en marcha de políticas que fomenten la visibilidad lésbica y garanticen la igualdad y la no discriminación de las lesbianas. Como más adelante se argumentará el déficit de visibilidad pública en las mujeres lesbianas se mantiene y crea una serie de discriminaciones que deseamos combatir. La organización impulsora del proyecto y las entidades que apoyamos las propuestas que se presentan entendemos que las formaciones políticas tienen la oportunidad de contribuir activamente al cambio social a través de la inclusión en sus agendas políticas de medidas para combatir la invisibilidad y la discriminación en la que todavía se desenvuelve el lesbianismo en nuestra sociedad. Estas propuestas que se presentan las formulamos a las formaciones políticas con la idea de recabar de ellas el compromiso de hacerlas suyas trabajando en su consecución de cara a los próximos cuatro años de legislatura a partir de las elecciones generales que se prevé realizar a finales del año 2015 y como una forma de avanzar hacia la igualdad de trato y eliminar el déficit de visibilidad publica del lesbianismo.

Entidad promotora Aldarte 

Más información