Amnistia Internacionalek dioen arabera,  nerabe  bat exekutatua izan zen beste mutil bat bortxatu izanaz leporatua, aurten herrialde honetan gertatu den lehenengo exekuzioa izanik adingabeko pertsona batean.

Iranen kondenatzen diren adingabeen egoera modu xehean aztertzen duen  erakunde honek ,  Hassan Afshar, 19 urteko gaztea,  Markazi probintziako Arak espetxean urkatua izan zela jakin ahal izan zuen lavat-e be onf -agatik  (gizonen arteko ahozko koito behartua ) errudun  izendatu zutelarik 2015 hasieran.  Exekuzioa aurrera atera zen, nahiz eta  Magistraturako presidentearen bulegoak  familiari  gaztearen kasua berrikusiko zuela zin egin  2016ko irailaren 15ean.

“Iranek  adingabekoak exekutatzeko  gogo nardagarri bat erakutsi du, nazioarteko eskubidearen bortxaketan, ez du parekorik. Hassan Afsharrrek 17 urte zituen eta bigarren hezkuntza ikasten zegoen atxilotua izan zenean. Ez zuen abokatu bat izateko aukerarik izan eta botere judizialak ikertzera eta  epaitzeko  presa izan zuen,  errudun izendatuz eta heriotzara zigortuz bere atxiloketatik bi hilabetetara, nahiko azkar ezingo balute egin bezala”, zioen Magdalena Mughrabi, Amnisitia Internacionaleko  Ekialde ertaineko eta Ipar Afrikako programako zuzendariordeak.

Ironia izaera krudel batean, agintariek ez zioten Hassan Afsharri bere hilketa kondenaren berri eman zazpi hilabetez, adingabeentzako  zentro batean espetxeratua zegoen  bitartean, ez nahi ziotelako larritasuna sortu… baina harrigarria badirudi ere exekutatzeko prest jarraitzen zuten. Exekuzio horrekin Iraneko  agintariek giza eskubideengana duten mespretxua  erakutsi dute beste behin”.

Hassan Afsharen exekuziotik egun batzuetara, agintariek Alireza Tajikiren exekuziorako data finkatu zuten, delitua egin omen zuenean 18 urte zituen beste gazte bat. Hala ere, bere exekuzioa, abuztuaren 3rako aurreikusia, atzeratua izan zen presio publikoaren ondorioz.

“ Nahiz eta Alireza Tajikiren exekuzioaren atzerapena ospatzen dugun, bere bizitza momentu batean salbatu da presio publikoaren ondorioz eta  ez agintari iraniarrek  adingabekoak exekutatzeko praktika mespretxagarria  uzteko asmoa serioski planteatzen ari direlako. Hau modu argian ikustarazten diguna, Hassan Afshar duela bi aste modu anonimoan   urkatua izanaren  ekintza da; bizitza eta heriotzaren arteko desberdintasunak ez luke  publizitatearen menpe egon beharko”,  baieztatu zuen Magdalena Mughrabik.

Iran guztiko heriotzaren korridorean 18 urte baino gutxiagorekin eginiko delituagatik dauden  beste 160 pertsonentzat, beste adingabeko baten  exekuzioaren albistea ikaragarria da.

“Hauetako edozein gazte izan liteke hurrengoa. Adingabekoen justizia sistemak txarrak pasarazten dien sufrimendua ez da amaituko beren heriotzarako zigorrak ordezkatuak izan  arte eta zigor- kodea aldatu arte, 18 urtetik beherakoek eginiko delituengatik  heriotza zigorra kendu arte, mota honetako heriotza zigorrarekin amaitzeko lehen pausu gisa” zioen Magdalena Mughrabik.

Hassan Afshar 2014ko abenduan atxilotua izan zen, agintariek berari eta beste bi gazteei beste nerabe bati  beraiekin erlazio sexualak izatera behartu izanaz leporatzen zieten salaketa jaso ondoren. Hassan Afsharrek zioen   ekintza sexuala onartua izan zela  eta salatzailearen semeak aurretik bere borondatez  sexu bereko beste pertsona batzuekin erlazio sexualak izanak zituela.

 Agintariek beti bortxaketagatiko salaketa kasuak aztertu behar dituzten moduan, eta froga nahiko dagoenean,  arduradunei epaiketa  justuetan epaitu, nazioarteko legeen arabera, bortxaketa ez da sartzen heriotza zigorra ezartzeko  delituen artean.  Bestetik, Iranen gizonen arteko erlazio sexualak zigortzen dituen  zigorren existentziak Hassan Afshar bortxaketaz salatu zuen beste gaztea ere heriotzara zigortua egongo litzateke, bi hauen arteko erlazioa borondatezkoa izan balitz. Sexu bereko pertsona helduen arteko erlazio sexualen kriminalizazioak nazioarteko eskubideen giza eskubideak  hausten  ditu.

Auzitegi gorenak  hasiera batean  zigorra bertan behera utzi zuen, izan ere ikerketak ez zeuden osatuak , baina azkenean 2016ko martxoa onartua izan zen.

——————————————————————————————–

 

Amnistía Internacional ha revelado que un adolescente fue ejecutado en Irán tras ser declarado culpable de la violación de otro muchacho, en la primera ejecución confirmada de un menor de edad en el país este año.

La organización, que viene investigando exhaustivamente la situación de los menores condenados a muerte en Irán, halló que Hassan Afshar, de 19 años, fue ahorcado en la prisión de Arak, en la provincia de Markazi, el 18 de julio, tras ser declarado culpable de lavat-e be onf (coito anal forzado entre varones) a principios de 2015. La ejecución se llevó a cabo a pesar de que la Oficina del presidente de la Magistratura había prometido a la familia del joven que se revisaría el caso el 15 de septiembre de 2016.

“Irán ha demostrado que su repugnante entusiasmo por ejecutar a menores de edad, en violación del derecho internacional, no tiene límite. Hassan Afshar tenía 17 años y estudiaba secundaria cuando fue detenido. No tuvo acceso a un abogado y el poder judicial se apresuró a investigarlo y enjuiciarlo, declarándolo culpable y condenándolo a muerte a los dos meses de su detención, como si no pudieran ejecutarlo lo bastante rápido”, dijo Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“En un rasgo cruel de ironía, las autoridades no informaron a Hassan Afshar de su condena a muerte durante casi siete meses, mientras estaba recluido en un centro de detención para menores, porque no querían causarle angustia… pero increíblemente seguían estando dispuestas a ejecutarlo. Con esta ejecución, las autoridades de Irán han demostrado una vez más su insensible desprecio hacia los derechos humanos.”

Apenas unos días después de la ejecución de Hassan Afshar, las autoridades fijaron la fecha de la ejecución de Alireza Tajiki, otro joven que era menor de 18 años en el momento en que supuestamente cometió el delito. Sin embargo, la ejecución, prevista para el 3 de agosto, se aplazó ayer tras la presión pública.

“Aunque acogemos con satisfacción el aplazamiento de la ejecución de Alireza Tajiki, su vida se ha salvado de momento debido a la presión pública y no porque las autoridades iraníes estén considerando seriamente acabar con la horrenda práctica de ejecutar a menores de edad. Esto queda ilustrado por el hecho de que hace apenas dos semanas Hassan Afshar fue ahorcado en el anonimato; la diferencia entre la vida y la muerte no debería depender de la publicidad”, afirmó Magdalena Mughrabi.

Para las 160 personas que están en el corredor de la muerte de prisiones de todo Irán por delitos supuestamente cometidos cuando eran menores de 18 años, la noticia de la ejecución de otro menor será un golpe terrible.

“Cualquiera de estos jóvenes podría ser el siguiente. El tormento que el deficiente sistema de justicia de menores les ha infligido no acabará hasta que las autoridades iraníes conmuten sus condenas a muerte y modifiquen el Código Penal iraní para abolir el uso de la pena de muerte para todos los delitos cometidos por menores de 18 años como primeros pasos inmediatos hacia la abolición total de esta pena”, declaró Magdalena Mughrabi.

Hassan Afshar fue detenido en diciembre de 2014, después de que las autoridades recibieran una denuncia en la que se los acusaba a él y a otros dos jóvenes de obligar a un adolescente a tener relaciones sexuales con ellos. Hassan Afshar sostuvo que los actos sexuales fueron consentidos y que el hijo del denunciante ya había tenido antes relaciones sexuales por voluntad propia con personas del mismo sexo.

Al mismo tiempo que las autoridades deben investigar siempre las denuncias de violación y, cuando se hallen pruebas admisibles suficientes, enjuiciar a los responsables en juicios justos, según el derecho internacional, la violación no entra en la categoría de delitos para los que cabe imponer la pena de muerte. Por otra parte, la existencia en Irán de leyes que castigan con la pena de muerte las relaciones sexuales consentidas entre varones hace que si la relación en este caso se hubiera considerado consentida, el adolescente que acusó a Hassan Afshar de violación habría sido también condenado a muerte. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo viola el derecho internacional de los derechos humanos.

El Tribunal Supremo anuló inicialmente la condena debido a que las investigaciones no estaban completas, pero finalmente la confirmó en marzo de 2016.

 

Iturria/Fuente: Amnistia Internacional