Madrileko homofobia, bifobia eta transfobiaren aurkako behatokiaren datuak begiratu ezkero homofobiagatiko delituekin loturiko salaketak sei aldiz biderkatu dira urte bat baino gutxiagoan, 2015eko 32etatik 204ra pasaz 2016ko hamaika hilabetetaraino. Salaketa handitze arriskutsu honen azpian galdera bat topatzen da: Bortxaketa gehiago edo salatzeko beldur gutxiago?  

Nahiz eta kasu bakoitza partikularra izan, hau da, banaka behatu beharko litzatekela, baina joera ondorengoa da orokorrean, geroz eta ikusgarritasun eta normalizazio handiagoa izan , handiagoa ere LGTBIfobiagatiko salaketen zenbatekoaren igoera. Jesús Generelok, ELGTBFko(Espainiako Lesbiana, Gay, Bisexual eta transexulen federakuntza) lehendakariak, aurreko abuztuan EFE agentziari elkarrizketa batean zioen moduan:

Gizartearen eta LGTB kolektiboaren kontzientziazio handienak eraso hauek argitara ateratzea ahalbideratu du, nahiz eta horietako asko bidean gelditu”

Europako beste nazio batzuek beren datuekin eginiko ekarpenek arrazoi ematen diote Generelori. LGTBfriendlyenak kontsidera daitezken herrialde europear batzuetan eta gorroto delituekin urte gehiago lan egiten daramatzatenak ere, salaketak biderkatu egiten dira. Erresuma batuan 2014ean 50.000 gorroto delitu gertatu ziren, Suezian 4.600…espainiar herialdeak azaleratzen dituen datuen gainetik .

Ikusgarritasuna eta ahalduntzea

Genereloren aitorpenak garrantzitsuak baino zerbait gehiago dira, izan ere, bidean gelditzen diren salaketa kopuru handiari egiten diote erreferentzia.  

Madril munduko hiri queerrenetako bat da, nahiz eta LGTB kolektiboarenganako hiri irekiaren etiketa izan erasoak gure egunerokotasunean daude eta salaketak sei aldiz biderkatu dira.

Nola murriztu daitezke LGBTfobia eta beste gorroto delitu batzuengatiko gainsalaketa tasa altua? Generelok berriro giltzarri batzuk ematen dizkigu bortxaketa hauek jasaten dituzten biktimek salatzeko segurtasu nahikoa izan dezaten.

ELGTBFra eraso bat jasan dutela kontatzeko gerturatzen direnetako askok onartzen dute “ez instituzioetan ezta Polizian ere konfidantzarik ez izateagatik” ez dutela salatzen. Zenbaitetan erasoak erasotzaileari “multa irrigarriak, adibidez berrehun euro” jarriz garbitzen dira. Erasotuen beste portzentai altu batek ez du salatzen, izan ere, eraso hauek “diren horretan inplizituak doazela” edo “hartzea erabaki duten” arriskua delako pentsamenduagatik.

Generelok dio “borondate politikoa eta eskola eta estatuko segurtasun indarretan neurriak falta direla” aniztasun sexual eta genero aniztasuna lantzeko. Gianera, hezkuntza sistema “aniztasun sexuala lantzeko neurrietan huts egiten ari dela” onartzen du.

Aurreko irailean, ELGTBFak berdintasun erreala lortzeko proposamen bat aurkeztu zuen. Espainian estatu guztirako kolektiboarentzako LGTBI berdintasun eta diskriminazio ezaren lege batera bideratua legoken proeiktu bat.

ELGTBFren proposamena XVII kapitulu eta 96 artikuletan garatzen da. Honen perspektiba transbertsala kontuan izanik, lan mundurako, osasungintzarako, familia, hezkuntza edo justiziaren administraziorako neurriak agertzen dira. Eta Generelok aurkezpenaren egunean baieztatu zuen moduan:

Horrelako ezaugarriak dituen lege baten onarpena garrantzia izaugarrikoa da eta bere onarpena prmiazkoa da orientazio sexual eta genero identitateagatiko diskriminazioarekin guztiz amaitu nahi baldin bada”.

Si atendemos a los datos que proporciona el Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifobia, el número de denuncias en la capital española se ha multiplicado por seis pasando de 32 denuncias en 2015 a las 204 que llevamos en los once meses del 2016. De este aumento peligroso aumento de las denuncias subyace una pregunta: ¿Más agresiones o menos miedo a denunciar? 

Aunque cada caso es tan particular que habría que estudiarlo, la tendencia es que a una mayor visibilidad y normalización del colectivo LGTBI exista un mayor número de denuncias. Como afirmaba Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, en una entrevista concedida a la agencia EFE el pasado mes de agosto:

La mayor concienciación de la sociedad y del colectivo LGTB ha ayudado en gran medida a que estas agresiones salgan a la luz, pero muchas se quedan en el camino”.

Los datos que aportan otras naciones europeas le dan la razón a Generelo. En algunos de los países europeos que se pueden considerar más LGTBfriendlys y que también llevan más años trabajando con los delitos de odio, las denuncias se multiplican: en Reino Unido se produjeron 50.000 delitos de odio durante el 2014, en Suecia 4.600... datos que se sitúan muy por encima de los que arroja nuestro país.

Visibilidad y empoderamiento

Las declaraciones de Generelo son más que importantes puesto que también hacen referencia a ese gran porcentaje de denuncias que se quedan por el camino. 

Madrid es una de las ciudades más queer del mundo, pero aún con esta etiqueta de ciudad abierta al colectivo LGTB, las agresiones están a la orden del día y las denuncias se han multiplicado por seis.

 

¿Cómo se pueden disminuir las altísimas tasas de infradenuncia sobre los delitos de LGBTfobia y y otros delitos de odio? Generelo, nos vuelve a desvelar algunas de las claves para que las víctimas de estas agresiones se sientan lo suficientemente segurxs como para denunciar.

Muchos de los que acuden a FELGTB para contar que han sufrido una agresión reconocen que no denuncian porque ”no confían en las instituciones ni en la Policía”. En numerosas ocasiones, las agresiones se saldan con ”multas ridículas al agresor de, por ejemplo, doscientos euros”. Otro gran porcentaje de los agredidos no denuncia porque creen que estas agresiones ”van implícitas en lo que son” o es el riesgo que ”han decidido tomar”.

Generelo indica que ”hace falta voluntad política y medidas en colegios y fuerzas de seguridad del Estado” para tratar la diversidad sexual y de género. Además, afirma que el sistema educativo ”está fracasando a la hora de tomar medidas que traten la diversidad sexual”.

El pasado mes de septiembre, FELGTB presentó una propuesta de ley para alcanzar la igualdad real. Un proyecto que desembocaría en una ley de igualdad LGTBI y de no discriminación para el colectivo en todo el estado español.  

La propuesta de FELGTB se desarrolla a través de XVII capítulos y 96 artículos. Dado la perspectiva transversal de la misma, se plasman medidas en el ámbito laboral, sanitario, familiar, educativo o de la administración de la justicia. Y como afirmó Generelo el día de su presentación:

La aprobación de una ley con estas características es de vital importancia y su aprobación es urgente si se quiere acabar definitivamente con la discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Iturria/Fuente:http://www.chueca.com/articulo/madrid-se-multiplican-por-seis-las-denuncias-por-lgtbfobia-en-2016