Tailer eta performance kolektibo honek patriarkatuak gorputzean dituen sintomatologiak ikertuko ditu, keinu bidezko eta ekintzako lanaren bidez.Bukatzeko, parte-hartzaileek ekintzak gauzatuko dituzte, izaera ludikoa eta plazera aldarrikatzeko jai egunaren baitan. Azken performance hau Kulturen Atarian izango da.

Taldeko prozesuan zehar, gogoeta egingo da, patriarkatuak gorputza objektu bihurtzeari eta horretatik eratorritako menderatzeei eta botere harremanei buruz. Maskulinotasunak eta femeninotasunak ordezkatu nahi dituzten kontakizunen gainean lan egingo dugu generikoki, sexualitatearen ideia binarioa auzitan jartzeko helburuarekin. Bukaerako emaitza-lanak izango dira azken jaia, aurkeztutako performanceak eta laneko prozesua dokumentatzen duen bideoa.

Andrés Senra (Madril):

Rio de Janeiro, 1968. Madril eta New York artean bizi eta lan egiten du. Andres Senrak espazio publikoan garatu izan ditu bere azken lanak. Identitatea eraikitzeari buruz gogoeta egin izan du, garatzen den testuinguruen mendeko harreman-kontzeptu bezala; zeharka beste gai batzuekin lotu ditu, hala nola utopia gauzatzeko aukera -edo ezina-, hizkuntzaren funtzio komunikatzailea edo gure komunikazio-sistemetako bizi-egoeren interferentzia. Bere obran hiriari buruzko gogoetan sakontzen da: biztanleen autobiografiaren bitartez sortutako espazioa da.

Lantaldea:

– Vídeos y música: Jorge Núñez
– Performer: Eduardo Gaviña aka Yogurina Borova

Kolaborazioa:

– UPV/EHU Facultad de Bellas Artes
– Bilbao Arte Fundazioa

Eskerrak:

– EHGAM
– GEHITU

19:00etan Azkuna Zentroan

 

—————————————————————————————————————————————–

Taller y performance que explora las sintomatologías del patriarcado en el cuerpo a través del trabajo grupal que culminará con la representación de las acciones trabajadas en el taller, durante una jornada festiva como reivindicación de lo lúdico y el placer. Esta performance final tendrá lugar en el Atrio de las Culturas.

Durante el proceso grupal se reflexionará sobre la objetualización del cuerpo propia del patriarcado y las relaciones de dominio y poder derivadas. Además, también trabajaremos sobre los relatos que pretenden representar lo masculino y lo femenino de manera genérica con el objeto de cuestionar una idea binaria de la sexualidad. La obra resultante será la fiesta final, las performances presentadas y un video que documenta el proceso de trabajo.

Andrés Senra (Madrid):

Río de Janeiro, 1968. Vive y trabaja entre Madrid y New York. Andrés Senra ha desarrollado sus últimos trabajos en el espacio público. Su reflexión sobre la construcción de la identidad como un concepto relacional, dependiente de los contextos en los que se desarrolla, ha enlazado de manera transversal con otras temáticas como la (im)posibilidad de la utopía, la función comunicadora del lenguaje o la interferencia de la situaciones vivenciales en nuestros sistemas comunicativos. Su obra ahonda en una reflexión sobre la ciudad como un espacio generado a través de la autobiografía de sus propios habitantes.

Equipo de trabajo:

– Vídeos y música: Jorge Núñez
– Performer: Eduardo Gaviña aka Yogurina Borova

Colaboración:

– UPV/EHU Facultad de Bellas Artes
– Bilbao Arte Fundazioa

Agradecimientos:

– EHGAM
– GEHITU

 

A las 19: en el centro Azkuna