Datorren urterako mendiko asegurua tramitatzeko link-a bidaltzen dizuet. Gogoratu apuntzeaz gain, bi kontu korronte hauetako batetan dirusarrera egin behar dezutela:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1uazVKamZGcGhPckRwMXVPYnZwUXc6MA#gid=0

Kutxa: 2095-5092-09-1062552053

Laboral Kutxa: 3035-0060-41-0600093293.

Azken eguna apuntatzeko:  abenduak 29 asteartea.

Mendi-asegurua tramitatzeko bazkidea izatea ezinbesteko baldintza da.

ESKABIDEAK EZ DIRA KONTUAN HARTUKO EPEAREN BARRUAN EZ BADA DIRU-SARRERA EGITEN

Mendira joateko modurik ziurrena federatuta egotea dela gogorarazten dizuegu, hirugarrenari eragin diezazkiokezuen kalteen ondoriozko erantzukizun zibila nahiz polizak zehazten dituen mugen barruko erreskate-kostuak bere gain hartzen baititu. FEDME estaldurak beste zenbait abantaila ere eskaintzen du, besteak beste, mendi-aterpeetako beherapena eta http://ventajasfedme.es/ webak zehazten dituenak. Gehituk ibilaldi bakoitzean bideratzen duen eguneroko aseguruak ez du bere gain hartzen, ez erantzukizun zibilik, ezta osasun-laguntza bereziturik ere.

Hala ere, FEDME-arekin (Mendiko eta Eskaladako Espainiako Federazioa) kide egitea eskatzen duten 5 pertsona ez badira apuntatzen, automatikoki kide egingo dira EMF-arekin (Euskal Mendizale Federazioa) desberditasuna itzuliz. FEDME-k 100 eurorekin elkarteak zigortzen dituela 5 pertsona gutxienez kide ez egiteagatik.

 

EMF: Euskal mendizale Federazioa
FEDME: Federación española de montaña y escalada
Mismas coberturas
Unica diferencia: Asegurarse con la FEDME, incluye descuentos en refugios de montaña incluídos en la Red.

Este es el enlace para poder tramitar el seguro de monte para el próximo año. Recordar que aparte de apuntaros, teneis que hacer el ingreso en cualquiera de las dos cuentas siguientes:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1uazVKamZGcGhPckRwMXVPYnZwUXc6MA#gid=0

Kutxa: 2095-5092-09-1062552053

Laboral Kutxa: 3035-0060-41-0600093293.

El último día para apuntarse es el martes 29 de diciembre

Para tramitar el seguro de monte, es condición indispensable ser socio de la Asociación.

NINGUNA SOLICITUD SERÁ ATENDIDA SI NO SE HA REALIZADO EL INGRESO EN EL PLAZO INDICADO. 

Os recordamos que la manera MAS SEGURA de ir a monte es estar federada/o, ya que cubre la responsabilidad civil derivada de los daños que puedas causar a terceros como la asistencia sanitaria especializada y los costes de rescate dentro de los límites especificados por la póliza.  La cobertura FEDME ofrece otras ventajas como descuento en los refugios y las especificadas en la web http://ventajasfedme.es/. El seguro diario que Gehitu tramita en cada excursión NO INCLUYE  ni  la responsabilidad civil ni la asistencia sanitaria especializada ni el rescate.

No obstante, si no se llega a un mínimo de 5 personas que soliciten afiliarse con la FEDME (Federación Española de Montaña y Escalada), se les afiliará automáticamente con la EMF (Euskal Mendizale Federazioa) devolviéndose la diferencia correspondiente. Todo ello es motivado por que la FEDME penaliza a los clubes con 100 euros, por no afiliar al menos a 5 personas.