Nafarroako gobernuak 40.000 euro emango ditu LGTB komunitatearen arretarako

Nafarroako Gobernuak 40000 euroko dirulaguntza emango dio Kattalingorri LGTB elkarteari aniztasun sexuala eta genero aniztasunaren alorrean informazio eta arreta zerbitzu bat martxan jarri ahal izateko.

Zerbitzuak “Kattalingune” izena izango du, eta genero arloan ezagutza duten pertsonez osatua egongo da, bertan arreta, informazio, arreta sexologikoa eta psikologikoa, arreta juridikoak, formakuntza eta sentsibilizazioa, baita liburutegi eta dokumentazio zentroa ere izango direlarik.

Ana Ollo, erlazio hiritar eta instituzionalen kontseilariak esan duenez “lehen aldia da gobernuak horrelako hitzarmen bat sinatzen duena” eta “ kolektibo honi lagunduko diola”, zeina “ askotan ahaztua, baztertua eta diskriminatua” eta “erasotua” dagoena.

LGTBQ kolektiboaren benetazko berdinatsunezko eskubideen alde egitea, genero identitateagatik diskriminazio ezaren foru legea betearaztea eta hobetzea akordio programatikoaren bidez. Gobernu honek hartutako konpromezua izan zen” jarraitu du Ollok.

Hitzarmen honen bitartez “identitate eta orientazio sexual ezberdinenganako” gizartearen “errespetua” eskatzen du, instituzioek “landu” beharreko “oinarrizko berdintasun printzipio honen sarreran aurreratzen da”, horrela “identitate sexual eta genero identitate arrazoiengatiko diskriminazioa baxutzeko”.

Gainera nafarroako gobernua “Transexualitatearen arreta arloan lan egiten hasi zen “ “aurreko ekainean sortua, gaian arduradunak diren hainbat departamentuengatik osatua”, horren bidez “genero identitateagatiko eta pertsona transexualen eskubideen errekonozimendua diskriminazio ezaren foru legean garatu eta bultzatu nahi delarik”.

Gizarte zati honen arretan lan egin nahi dugu, zeintzuek gainerako hiritarren eskubide berak dituzten, baina genero identitateak ez du gizarte mandatuei erantzuten” gehitu du kontseilariak.

Nora Gomez Kattalingorriko lehendakariak “ LGTBQ komunitateak gizartean egokitua egon behar duela” esan du, non “mundu guztiarentzako lekua dagoen”, beraz hurrengo astean irekia egongo den elkartera gerturatzen den edozein “behar duen maitasun horrekin“ tratatua izango da.

Kattalingorri elkarteak “LGTB gaien inguruko giza ezagutza eta informazioa hobetzea” du helburu eta psikologia, sexologia, hezkuntza soziala eta abokatutzan adituak ditu, besteak beste.

 

LGTBI ikurriña nafarroako parlamentuan/La bandera LGTBI en el parlamento de navarra

El Gobierno de Navarra ha concedido una ayuda de 40.000 euros a la asociación Kattalingorri, que agrupa colectivos LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), para poner en marcha un servicio de información y atención en materia de diversidad sexual y de género.

El servicio, que se denominará “kattalingune”, será atendido por personal con formación en género y realizará labores de acogida e información, atención sexológica y psicosocial, atención jurídica, formación y sensibilización, y dispondrá además de un servicio de biblioteca y de un centro de documentación.

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Instituciones, Ana Ollo, ha señalado hoy en una rueda de prensa que “es la primera vez que el Gobierno firma un convenio de este tipo” y que “ayudará a paliar” a este colectivo que está “en muchos casos olvidado, marginado, discriminado” y en ocasiones es “agredido”.

“Apostar por la igualdad real de derechos del colectivo LGTBQ y cumplir y mejorar la ley foral de no discriminación por motivos de identidad de género son compromisos que este Gobierno asumió a través del acuerdo programático”, ha continuado Ollo.

Con este convenio, que apela al “respeto” de la sociedad “hacia las distintas identidades y orientaciones sexuales”, se “avanza en la incorporación de este principio básico de la igualdad” que las instituciones deben “abordar” para “paliar la discriminación por motivos de identidad sexual y de género”.

Además, el Gobierno de Navarra comenzó “a trabajar en la comisión de atención a la transexualidad” que se creó “el pasado mes de junio y está formada por distintos departamentos con responsabilidades en la materia” con la que se pretenden “impulsar y desarrollar la ley foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de derechos de personas transexuales”.

“Queremos trabajar en la atención a esa parte de la ciudadanía que tiene los mismos derechos que el resto pero por la identidad de género no responde a los mandatos de la sociedad”, ha añadido la consejera.

La presidenta de Kattalingorri, Nora Gómez, ha señalado que “la comunidad LGTBQ” tiene “que estar integrada en una sociedad” en la que “hay espacio para todo el mundo”, por lo que quienes se acerquen al centro de la asociación, que estará activo desde la semana que viene, serán tratados “con ese cariño que necesitan”.

Kattalingorri tiene como objetivo la “mejora de la sociedad en el conocimiento e información sobre temas LGTB”, y cuentan con expertos en los campos de la psicología, sexología, educación social y abogacía, entre otros.

 

 Iturria/Fuente:http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/11/sociedad/navarra/el-gobierno-concede-40000-euros-para-la-atencion-de-la-comunidad-lgtb