NBEk(Nazio Batuen Erakundea) hainbat afrikar herrialdeek eta Errusiak planteaturiko blokeoa sahiestea lortu du. Hiru urteko agintaldiarekin, adituak LGTBI pertsonen aurkako biolentzia eta diskriminazioaren aurkako borrokaren ekintza nazionalak sostengatuko dituen aholkularitza zerbitzuak, laguntza teknikoa eta nazioarteko kooperazio ekintzak antolatu, erraztu eta bultzatu beharko ditu.

NBEk LGTBI komunitatearekin gaitasun politikoa eta konpromezu maila altua izana erakutsi du. Elkarteak afrikar herrialdeei eta Errusiari entzun die, zeinak LGTBI eskubideen alde egin behar duen adituaren irudia atzeraeraginez blokatzen saiatu diren, eta bere eskaerak entzun ondoren bere jarrera mantendu duen. 

Modu honetan, Giza Eskubideen Kontseiluak baieztatu zuen Vitit Muntarbhorn tailandiarrak (aurreko irailean aukeratua) hiru urteko agintaldia izango duela lesbiana, gay, bisexual, transexual eta intersexualen aurkako gehiegkeriak ikertzeko.

Afrikar herrialdeek Asamblada Orokorraren hirugarren batzordearen aurrean postu honen sorkuntza legezkoa den zalantzan jartzeko ebazpen bat bultzatzatu zuten. Errusiak eta Egiptok, Islamiar Lankidetzarako Erakundearen izenean, adituaren lana ez dutela aintzat hartuko eta ez direla berarekin elkarlanean arituko ohartarazi zuten.

Zentzuak zentzugabekeria garaitu du eta mendebaldeko herrialdeak Muntarbhornen lana aldatuko ez duen eta 84 boto alde, 77 aurka eta 17 abstentzioekin aurrera atera den zuzenketa bati esker kexak saihestea lortu dute.

Hala ere, Nazio Batuen Giza Eskubideen adituen batrzordeak bere kezkak azaleratu ditu oztopo saiakera hauen aurrean, ondorengoa adieraziz:

“Aurrekaririk ez duen blokeo honek ez du bakarrik aditu independientearen agintaldian eragiten, baizik prozedura berezietan ere, NBE sisteman dagoen Giza Eskubideen adituen erakunde handiena izanik”.

Adituak biztanlerian genero identitateagatik dagoen biolentzia eta diskriminazioaren inguruan kontzientziatzen lagunduko du eta LGTBI biztanleriaren giza eskubideak bortxatzearen arrazoi nagusiak landu eta zehaztuko ditu.

Giza Eskubideen Kontseiluak, gainera Estatuekin, behar den nazioarteko erakundeekin, gizarte zibileko erakundeekin, Giza Eskubdeen instituzio nazionalekin eta foro akademikoekin elkarrizketak mantentzea eskatuko dio, orientazio sexual eta genero identitateagatik biolentzia eta diskriminazioaren biktimak diren pertsona guztien babesean lagundu ahal izateko neurrien ezarpena bultzatu ahal izateko.

 

 

La ONU ha conseguido sortear el bloqueo que han planteado varios países africanos y Rusia. Con un mandato de tres años, el experto deberá organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y cooperación internacional que sostengan las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas LGBTI.

La ONU ha demostrado tener cintura política y un alto grado de compromiso con la comunidad LGTBI. La asociación ha escuchado a los países africanos y a Rusia que han tratado de realizar un bloqueo retroactivo para que la figura del primer experto que vele por los derechos LGTBI y tras atender a sus demandas ha mantenido su postura.

De este modo, El Consejo de Derechos Humanos confirmó que el tailandés Vitit Muntarbhorn (que fue elegido el pasado mes de septiembre) tendrá un mandato de tres años para investigar los abusos contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e interexuales. 

Los países africanos impulsaron una resolución ante la tercera comisión de la Asamblea General para poner en cuestión la legalidad de la creación de este puesto. Rusia y Egipto, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, advirtieron de que ni reconocerían el trabajo del relator ni colaborarían con él.

La cordura ha derrotado a la sinrazón y los países occidentales han logrado sortear las quejas con una enmienda que no varía el trabajo de Muntarbhorn y que ha salido adelante con 84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones.

Ahora bien, el comité de especialistas en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el intento de bloqueo, indicando que: 

Este intento sin precedentes no sólo afecta al mandato del experto independiente, sino también los procedimientos especiales, que son el mayor organismos de expertos en Derechos Humanos en el sistema de la ONU.”

El experto contribuirá a concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra personas por motivos de identidad de género y determinar y abordar las causas fundamentales de las conductas que violan los derechos humanos de la población LGBTI.

El Consejo de Derechos Humanos le encomendará además entablar un diálogo con los Estados, organismos internacionales pertinentes, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de DDHH y foros académicos para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas que sean víctimas de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

 

Iturria/Fuente:http://www.chueca.com/articulo/la-onu-tendra-un-experto-para-proteger-los-derechos-de-la-comunidad-lgtbi