Ikus-entzunezko sorkuntza esperimentala, Hegoaldeko ikuspegi lesbiko batetik.
Interesdun guztientzat irekitako tailerra.
DOAKOA
3 asteburuko tailer trinkoa:
– 2018ko urriaren 6-7
– 2018ko urriaren 20-21
– 2018ko urriaren 27-28
Ordutegia: 10:00 – 14:00
Lekua: Gehituren egoitza: Kolon 50 (Gros), Donostia

Zazpi T’erdi-k eta Irene

Bailok dinamizatua
———————————
TAILERRAREN HELBURUA
– Gure gizartearen errealitateak ulertzea: film bat sortuz errealitate lesbikoa ulertzea.
– Gure kontakizuna: errealitate edo fikzioak sortzea gure ikuspegiaren arabera, eta ez
ohiko komunikabideek agindutakoaren arabera.
– Guk geuk kontatzeko tresnak: ikus-entzunezko produkzio eta narratiba
independentearen oinarrizkoena ikastea, ondoren gure lan propioak sortzeko.
– Egiten ikastea: tailer praktikoa, baina, horrez gain, zer kontatu nahi dugun eta nola
kontatu nahi dugun ikastea.
– Begirada ez-konbentzionala: kontakizunaren mugak zabaltzea, arauari aurre eginez.
Jokoa eta prozesua kontakizun tradizionalen konbentzioetatik haratago.
DINAMIZAZIOA
Irene Bailo zinema-dokumentalen egileak intimitatearen eta politikoaren arteko begirada
proposatzen du. Irene Bailo transfeminista eta zinemagilea da, eta fanzineak ere egiten
ditu. Errealitatea forma esperimentalagoetarantz eraldatzean oinarritzen du sorkuntza-
prozesua.
Zazpi t’erdi, Donostiako ikus-entzunezkoen alorreko kolektiboa. Dokumentalaren, bideo-
esperimentazioaren eta arte eszenikoen artean dihardu lanean, eta errealaren deian
interesatutako artista eta kolektiboekiko lankidetza azpimarratzen du.
Mara mara da haren azken produkzioetako bat, eta hainbat LGBTI jaialditan eman dute
jada, baita Zinegoak (atal ofizial esperimentala) edo Homochrome jaialdietan ere.

3 proposamen:
– DOKUMENTALA: lehen pertsona. Bideoegunkariak, ikus-entzunezko entseguak.
– FOUND FOOTAGE, VIDEOCOLLAGE, ANIMAZIOA: irudiez jabetzea, kamerarik gabeko
zinema.
– BIDEO ESPERIMENTALA: fikzio esperimentala, bideopoesia, performanceak.

PLAZAK: plaza mugatuak izena emateko ordenaren arabera

IZENA EMATEKO: 2018ko urriaren 1era arte, inprimakia betez:

Sakatu hemen

edo 943 316214 telefonora joz

edo mugen@mugengainetik.org helbidera mezua bidaliz

Informazio gehiago:

www.mugengainetik.org

www.gehitu.org

Creación audiovisual experimental desde la perspectiva lésbica con visión Sur.
Taller abierto a cualquier persona interesada.

GRATUITO
Taller intensivo durante 3 fines de semana:
– 6-7 de octubre 2018
– 20-21 de octubre 2018
– 27-28 de octubre 2018
Horario: 10:00 – 14:00
Lugar: Sede de Gehitu C/ Colón 50 (Gros) Donostia

Dinamizado por Zazpi T’erdi

e Irene Bailo
———————————
OBJETIVO DEL TALLER:
– Entender realidades de nuestra sociedad: Comprensión de la realidad lésbica a través
de la creación fílmica.
– Nuestro propio relato: La creación de realidades/ficciones nuestra perspectiva, no por
lo impuesto desde los medios de comunicación tradicionales.
– Herramientas para contarlo nosotras y nosotros: Aprender lo básico de la narrativa y
producción audiovisual independiente para luego hacer nuestras propias creaciones.
– Aprender haciendo: Taller práctico, pero también aprender qué queremos contar y
cómo lo queremos contar.
– La mirada no convencional: Expandir los límites del relato, desafiar la norma. El juego
y el proceso más allá de las convenciones de relatos tradicionales.

DINAMIZACIÓN:

Irene Bailo, cineasta documental que pone su mirada ente lo íntimo y lo político. Irene
Bailo es transfeminista, es cineasta y también hace fanzines. Su proceso de creación se
basa en la transformación de la realidad, hacia formas más experimentales.
Zazpi t’erdi, coletivo audiovisual de Donostia. Su trabajo transita entre el documental, la
experimentación en vídeo y las artes escénicas e incide en la colaboración con artistas y
colectivos interesados en la llamada de lo real.
Mara mara, una de sus últimas producciones, ha recorrido diferentes festivales LGBTI
como Zinegoak (sección oficial experimental) u Homochrome.

3 Propuestas:
– DOCUMENTAL: La primera persona. Video diarios, ensayos audiovisuales.
– FOUND FOOTAGE, VIDEOCOLLAGE, ANIMACIÓN: Apropiarse de las imágenes, el
cine sin cámara.
– VÍDEO EXPERIMENTAL: ficción experimental, videopoesía, performance.

PLAZAS: Plazas limitadas según orden de inscripción

INSCRIPCIONES: Hasta el 1 de octubre de 2018 a través del formulario:

Pincha aquí

o en el teléfono 943 316214

o enviando correo a mugen@mugengainetik.org

Más información:

www.mugengainetik.org

www.gehitu.org