2015ko LATORRIZKO GEHIRU SARIA

Gehitu, Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen Elkartea, Eusko Jaurlaritzak herri-onura aitortua, homofobiaren eta transfobiaren kontra maiatzak 17an ospatzen den Nazioarteko eguna dela eta, bere homofobiarengatik nabarmendu den

 

JOSÉ IGNACIO MUNILLA MONSINOREA

Donostiako Gotzainari,

 

GEHITUREN 2015 LATORRI SARIA ematea erabaki du, egin duen eliza-ibilbide luzean barrena entzun dizkiogun iruzkin, pentsamendu eta ideia homofoboengatik, “SEXO CON ALMA Y CUERPO” bere azken argitalpenean jaso dituen moduan, eta hain zuzen ere, lan honen bitartez erantzun bat eman nahi die “gazte asko kezkatzen dituzten galdera ugariei”, eta inolako erreparorik gabe ziurtatzen du “horrelakoak gaiztakeria larritzat jotzen dituen Eskritura Santuan oinarrituta, Tradizioak beti aitortu izan duela jarduera homosexualak berez neurrigabeak direla”, eta homosexualek, jarduera horietan, “ezin dutela onespenik jaso, inola ere”.

Halaber adierazten du homosexualek “desbiderapen neurotikoa”  jasaten dutela edo “Generoaren ideologia eta sexu-iraultza manipulatzeko modu garbi bat direla”.

Adierazpen kontserbadore, dogmatiko eta erreakzionario horien bidez Munilla gotzainak gizartearen aurreiritzia eta homofobia elikatzen du, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalari entzungor egiten dio eta aniztasunaren eta berdintasunaren alde elkarteek egiten duten lana gutxiesten du.

 

GEHITU DE HOJALATA 2015

 

Gehitu, Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, declara de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco, con motivo de la celebración el 17 de mayo del día internacional contra la homofobia, ha acordado otorgar a

 

MONSEÑOR JOSÉ IGNACIO MUNILLA

Obispo de Donostia,

 

EL PREMIO GEHITU DE HOJALATA 2015, por las ideas, pensamientos y comentarios homófobos vertidos a lo largo de su amplia carrera eclesiástica y recogidos en su última publicación “SEXO CON ALMA Y CUERPO” con la que pretende dar respuesta a “cantidad de preguntas que inquietan a muchos jóvenes” y en la que asegura, sin ningún tipo de reparo que “apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la Tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados” y que los homosexuales, en sus prácticas, “no pueden recibir aprobación en ningún caso”.

Afirma también que los homosexuales sufren “una desviación neurótica” o que “La ideología de género y la revolución sexual son una forma clara de manipulación”.

Con estas declaraciones, conservadoras, dogmáticas y reaccionarias el obispo Munilla alienta el prejuicio social y la homofobia, ignora la declaración Universal de los Derechos Humanos y desprestigia el trabajo realizado por las asociaciones en favor de la pluralidad y la igualdad.